Privacyverklaring
Versie 2.1 - (geldig vanaf 29 oktober 2018)


Confy, gevestigd te Wambeekstraat 35 - 1820 Steenokkerzeel - Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:

Vestigingsadres: Wambeekstraat 35 - 1820 Steenokkerzeel – Belgium
unctionaris Gegevensbescherming: Wim Willems, te bereiken via:
E-mailadres: info@confy.be
Telefoonnummer: 0032 (0) 468 318 312
Website: www.confy.be
Ondernemingsnummer: 0684.688.257


Persoonsgegevens die wij verwerken

Confy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Factuuradres
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BTW nummer
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in  correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van  een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Betaalgegevens
- Foto’s kunnen worden gemaakt bij diagnose of advies ter plaatse na uitdrukkelijke toestemming van de klant
- Kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@confy.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Confy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Klachtenbehandeling
- Reviews verzamelen
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen, berichten of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Confy analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Confy volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
- Confy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, ritregistraties of boekhouding.
- Foto’s kunnen worden gemaakt voor het correct kunnen uitvoeren van de diagnose of raadgevingen aangevraagd door de klant.
- Garanderen dat uw persoonsgegevens enkel door u ingezien worden, aangepast worden of verwijderd worden. Derden kunnen enkel gegevens ontvangen zoals verder in deze Privacyverklaring beschreven.


Geautomatiseerde besluitvorming

Confy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Confy) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Confy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

- Communicaties via telefoon, sms, e-mail: tot 30 maanden na laatste communicatie, voor verwerking van de orders maar ook voor toepassing van rechten en plichten zoals klachten en garantieafhandeling.
- Ordergegevens in functie van belastingaangifte: tot 7 jaar na het plaatsen van het order.


Delen van persoonsgegevens met derden

Confy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Confy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Confy uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 Categorie

 Gegevens

 Doel

 Website en   betaaldienstverleners

 - Voor- en achternaam

 - Adresgegevens

 - Factuuradres

 - E-mailadres

 - Eventueel BTW nummer

 - Eventueel telefoonnummer

 - IP-adres

 - Berichten

 - Betaalgegevens   (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of   creditcardnummer)

 - Internetbrowser en apparaat type

 - Informatie over het product of de dienst die   door u werd afgenomen

 - Overige persoonsgegevens die u actief   verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op   deze website aan te maken,   in   correspondentie en telefonisch

 - Orderverwerking en versturen van berichten
 - Uitvoeren van betalingen

 Administratieve   dienstverleners

 - Voor- en achternaam

 - Adresgegevens

 - Factuuradres

 - E-mailadres

 - Eventueel BTW nummer

 - Eventueel telefoonnummer
 - Informatie over het product die door u werd     afgenomen

 Boekhouding, facturering en klantenbestand

 Verzendingen

 - Voor- en achternaam

 - Adresgegevens

 - E-mailadres

 - Eventueel telefoonnummer

 - In sommige gevallen, informatie over het   product die door u werd   afgenomen

 Orderverwerking en versturen van berichten

 Leveranciers van   communicatie-   mogelijkheden

 - Telefoonnummer

 - E-mailadres

 - IP-adres

 - Berichten

 Gesprekken en berichten

 Analytische leveranciers

 - IP-adres

 - Locatiegegevens

 - Eventueel telefoonnummer

 - Internetbrowser en apparaat type

 - Gegevens over uw activiteiten op onze   website

 - Gegevens over uw surfgedrag over   verschillende websites heen

 - Cookies

 Analyse ter verbetering van onze website en advertenties

 Klachtenbehandeling en Reviews

 - Voor- en achternaam

 - E-mailadres

 - Ordernummer

 - Overige persoonsgegevens die u actief   verstrekt bijvoorbeeld in reviews of in   correspondentie en telefonisch bij   klachtenbehandeling

 Klachtenbehandeling

 Reviews verzamelen

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Confy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Confy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://support.google.com/youtube/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

- Google Analytics; Naam: _utma; Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet; Bewaartermijn: 26 maanden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Confy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@confy.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (enkel voorkant) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en de kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Confy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Confy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@confy.be

© 2017 - 2024 Confy | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel